Czy las powinien mieć osobowość prawną?

Co jakiś czas dowiadujemy się, że gdzieś na świecie rzeka, góra czy rezerwat przyrody uzyskały podmiotowość prawną. Często wiąże się to z tradycją upodmiotowiania natury podtrzymywaną od pokoleń przez rdzennych mieszkańców, tak jak w przypadku rzeki Whanganui River w Nowej Zelandii czy Magpie River w Kanadzie. Czy uznanie rzeki, góry czy lasu za osobę prawną,…

Czytaj dalej →

Pojęcie zatrudnienia ewoluuje – sprawa Uber BV v Aslam

Kierowcy Ubera to pracownicy (workers)[1], a nie samozatrudnieni (self-employed) – orzekł Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa po pięciu latach batalii prawnej. Kierowcy mają zatem prawa związane z zatrudnieniem, m.in. do płacy minimalnej i płatnego urlopu. Uber argumentował, że jest jedynie dostawcą technologii i usług rezerwacji przejazdów. Jego zdaniem, kierowcy są niezależnymi kontraktorami, a wraz z rezerwacją…

Czytaj dalej →

Umowa o poufności (NDA) – wzór, checklista, najważniejsze postanowienia, typowe błędy

Umowa o zachowaniu poufności (NDA, non-disclosure agreement) zawierana jest, gdy przynajmniej jedna z jej stron ma zamiar przekazać drugiej stronie informacje, których ujawnienie osobom trzecim (lub publiczne ujawnienie) mogłoby spowodować szkodę. Na podstawie umowy o zachowaniu poufności strona otrzymująca te informacje zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy. Umowa NDA jest zatem narzędziem do zachowania…

Czytaj dalej →

Wszystko o umowach. Czego nie uczą na studiach prawniczych (Charles M. Fox) – recenzja książki

Nakładem wydawnictwa C.H.Beck ukazało się niedawno tłumaczenie książki „Working With Contracts: What Law School Doesn’t Teach You” autorstwa Charlesa M. Foxa, pod polskim tytułem: „Wszystko o umowach. Czego nie uczą na studiach prawniczych”. Ile to jest „wszystko”? Komu przyda się ta książka? I jak rady amerykańskiego prawnika mają się do pracy z umowami, do których…

Czytaj dalej →

Umowa o stworzenie i uruchomienie strony internetowej – prosty wzór

To prosta, uwzględniająca interesy obu stron, umowa o stworzenie i uruchomienie strony internetowej zawierana pomiędzy wykonawcą strony internetowej (np. agencją interaktywną) a klientem. Obie strony umowy działają tu w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych. Komentarze w dokumencie wyjaśniają część postanowień i opisują, jak można je modyfikować. Możesz korzystać ze wzoru bezpłatnie na potrzeby zawarcia…

Czytaj dalej →

Umowa z programistą – prosty wzór

To prosta, uwzględniająca interesy obu stron, umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy spółką IT a programistą mającym uczestniczyć w świadczeniu przez tą spółkę usług dla klientów. Jest to umowa B2B, tzn. programista wykonuje ją w ramach działalności gospodarczej. Komentarze w dokumencie wyjaśniają część postanowień i opisują, jak można je modyfikować. Możesz korzystać ze wzoru bezpłatnie…

Czytaj dalej →

Jak pisać umowy? Zasady techniki prawodawczej dla umów

Przedstawiam dobre praktyki techniki prawodawczej umów, które opracowałem i spisałem na własny użytek, i których sam staram się trzymać. Uważam, że stosowanie tych (lub podobnych) reguł pomaga tworzyć dobrej jakości tekst prawny. Korzystałem zarówno z doświadczenia, jak i wymienionych na końcu źródeł. Nawet jeżeli nie ze wszystkimi wskazówkami będziesz skłonny się zgodzić, zachęcam do przyjęcia…

Czytaj dalej →

Lista kontrolna dla autorów umów

Dlaczego lista kontrolna? Zachęcam do tworzenia i korzystania z checklist (list kontrolnych) w pracy prawniczej. Są z tego przynajmniej dwa zyski: użycie listy kontrolnej zmniejsza ryzyko popełnienia błędu (pominięcia istotnego elementu) oraz pozwala osiągnąć lepsze efekty wykonywanego zadania. Nie bez powodu checklista to podstawowa pomoc w pracy pilota samolotu. Listy kontrolne nie są kompletnymi podręcznikami…

Czytaj dalej →

Jak prowadzić trudne rozmowy?

Umiejętne prowadzenie trudnych rozmów to jeden z elementów charyzmy, którą na czynniki pierwsze rozkłada w książce „The Charisma Myth: How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism” Olivia Fox Cabane. Autorka omawia cztery wymagające sytuacje: radzenie sobie z trudnymi ludźmi, przekazywanie złych wieści, wyrażanie krytyki oraz przepraszanie. W każdym przypadku kluczowe jest…

Czytaj dalej →

Prawnicze podsumowanie tygodnia [R19T46]

Wybiórczy przegląd aktualności prawniczych z 12 – 15 listopada 2019 r. (kolejność przypadkowa). Czy sądy przesadnie chronią frankowiczów? Dr hab. Krzysztof Kalicki w „Rzeczpospolitej” twierdzi, że sądy być może zbyt pochopnie uznają klauzule indeksacyjne w umowach kredytowych za abuzywne – a jeżeli nawet robią to w zgodzie z przepisami, to przepisy te (lub ich interpretacja)…

Czytaj dalej →