Umowa darowizn cyklicznych dla NGO

Przedstawiam do pobrania projekt prostej umowy darowizny cyklicznej, który przygotowałem dla organizacji przyjmującej darowizny na swoje cele statutowe.

Intencją powstania dokumentu jest pisemne potwierdzenie regularnego wsparcia od darczyńcy na rzecz organizacji (fundacji). Darczyńca deklaruje powtarzalne wsparcie, które organizacja może uwzględnić w swoim budżecie.

Bezwzględnie należy pamiętać, że taka umowa (zawarta w formie pisemnej) jest nieegzekwowalna, tzn. organizacja nie ma narzędzi prawnych aby wyegzekwować obiecane świadczenie – chyba że darczyńca złoży swoje zobowiązanie w formie aktu notarialnego. Ta „słabość” umowy bez formy aktu notarialnego wynika z art. 890 § 1 kodeksu cywilnego).

Omawiana tu umowa darowizn cyklicznych w formie pisemnej ma więc przede wszystkim wartość jako dokumentacja i przypomnienie o intencji stron. Może też być dla darczyńcy zapewnieniem, że organizacja przeznaczy darowiznę na określony, wskazany w umowie cel.

Aby pomóc darczyńcy pamiętać o regularnych wpłatach, organizacja może zachęcić go do utworzenia w banku zlecenia stałego. Przy szerszej, bardziej zorganizowanej działalności, organizacja może też skorzystać z usług operatora płatności, aby pozwolić darczyńcy na automatyczne, cykliczne obciążanie karty.

Zapraszam do pobrania wzoru prostej umowy darowizn cyklicznych:

(Jeżeli powyższy dokument nie wyświetla się, możesz kliknąć tutaj.)