Umowa o stworzenie i uruchomienie strony internetowej – prosty wzór

To prosta, uwzględniająca interesy obu stron, umowa o stworzenie i uruchomienie strony internetowej zawierana pomiędzy wykonawcą strony internetowej (np. agencją interaktywną) a klientem. Obie strony umowy działają tu w ramach prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych.

Komentarze w dokumencie wyjaśniają część postanowień i opisują, jak można je modyfikować.

Możesz korzystać ze wzoru bezpłatnie na potrzeby zawarcia umowy, której jesteś stroną (także po zmianach). Jeżeli wzór się przydał – daj znać. Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnego w zmianach lub rozszerzaniu tego wzoru umowy o stworzenie i uruchomienie strony internetowej – odezwij się.

Wzór umowy o stworzenie i uruchomienie strony internetowej – POBIERZ

Jakie kwestie wzór uwzględnia?

Tylko najważniejsze dla tego rodzaju umowy!

 1. Opis (elementy) przedmiotu umowy i sposobu jego doprecyzowania.
 2. Podstawowe zobowiązanie do współpracy Zamawiającego z Wykonawcą.
 3. Opis przebiegu (kolejnych etapów) współpracy wraz z terminami.
 4. Bardzo ogólne postanowienie o możliwości zgodnej zmiany specyfikacji strony internetowej.
 5. Uproszczoną procedurę odbioru i usuwania wad.
 6. Wysokość i zasady płatności wynagrodzenia.
 7. Podstawowe postanowienia dotyczące praw autorskich.
 8. Bardzo ogólny obowiązek zachowania poufności.

Czego tu nie ma?

Założeniem przy tworzeniu tego wzoru była maksymalna prostota. Jest to umowa precyzyjna, spójna i solidna – ale nieskomplikowana. Wzór pomija zatem następujące kwestie (które czasem pojawiają się w umowach o wykonanie i wdrożenie strony WWW, ale nie są tam niezbędne):

 1. Bardziej szczegółowe określenie etapów współpracy i harmonogramu.
 2. Procedurę dokonywania zmian specyfikacji tworzonej strony internetowej (wraz z np. zmianami harmonogramu, wynagrodzenia itp.).
 3. Szczegółowe, wieloetapowe odbiory.
 4. Gwarancję (wzór nie przewiduje wyłączenia rękojmi – więc do wad stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi).
 5. Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy.
 6. Koordynację współpracy (wyznaczenie sposobu kontaktu, osób kontaktowych, zespołu projektowego itd.).

Współtwórz ze mną wzory umów!

Masz pomysł jak ulepszyć ten wzór umowy? Masz doświadczenie branżowe, które może pomóc w stworzeniu wzoru innej umowy? Odezwij się, porozmawiajmy.