Prawnicze podsumowanie tygodnia [R19T46]

Wybiórczy przegląd aktualności prawniczych z 12 – 15 listopada 2019 r. (kolejność przypadkowa).

Czy sądy przesadnie chronią frankowiczów?

Dr hab. Krzysztof Kalicki w „Rzeczpospolitej” twierdzi, że sądy być może zbyt pochopnie uznają klauzule indeksacyjne w umowach kredytowych za abuzywne – a jeżeli nawet robią to w zgodzie z przepisami, to przepisy te (lub ich interpretacja) nie przystają do rzeczywistości rynku walutowego. Banki bowiem w istocie nie określają swoich kursów arbitralnie, a na podstawie obiektywnych przesłanek, których jednak nie sposób przelać na papier w umowie, a nawet gdyby to było możliwe, konsument i tak nie zrozumiałby algorytmu, według którego rozliczany jest kredyt. („Przesadna ochrona konsumenta może mu tylko zaszkodzić.”)

Kolejny WSA uznaje, że pytanie o szczepienie dziecka to nie dyskryminacja

Kilka tygodni temu wspominałem tu o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, który stwierdził, że szczepienie dziecka jako kryterium przyjęcia do żłobka nie dyskryminuje nieszczepionych dzieci. Tym razem w podobnym tonie wypowiedział się WSA w Poznaniu (powołując się zresztą na wyrok olsztyński) w sprawie IV SA/Po 572/19.

Adwokaci dyskutują o zniesieniu zakazu reklamy

Wygląda na to, że w adwokackim kodeksie etyki szykują się zmiany dotyczące zasad informowania o wykonywaniu zawodu. Rozważane są nawet propozycje zniesienia zakazu reklamy. Więcej informacji m.in. w dwóch tekstach w „Rzeczpospolitej”: „Adwokatura coraz bliżej zniesienia zakazu reklamy”, „Adwokaci ciągle czekają na prawo do reklamy”.

Wierzyciele rezygnują z pozwów po podwyżkach opłat

Według Krajowego Rejestru Długów, po podwyżce opłat od pozwu, przedsiębiorcy nieco rzadziej pozywają dłużników, a częściej decydują się na pozasądowe sposoby odzyskiwania należności. Więcej informacji na ten temat w „Rzeczpospolitej”.

UOKiK przygląda się ofertom kancelarii odszkodowawczych w sprawach frankowych

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania wobec pięciu firm, które oferują frankowiczom pomoc w sporach z bankami. Wątpliwości UOKiK budzi sposób sformułowania warunków umów, które kancelarie odszkodowawcze proponują klientom: Urząd sprawdza, czy w umowach jasno określono wysokość opłat i kosztów.

Photo by Estée Janssens on Unsplash.