Prawnicze podsumowanie tygodnia [R19T45]

Wybiórczy przegląd aktualności prawniczych z 4 – 8 listopada 2019 r. (kolejność przypadkowa).

Od nietolerancji i dyskryminacji do totalitaryzmu

W „Rzeczpospolitej” – felieton profesorów Macieja Gutowskiego i Piotra Kardasa zwracający uwagę na niepokojące zjawiska z ostatnich tygodni: Totalitaryzmy mają wiele twarzy.

SN: pracownik odpowiada za ujawnienie informacji także po wygaśnięciu umownego zakazu konkurencji

Pracownica zatrudniona wcześniej na umowie o pracę na kierowniczym stanowisku, po rozwiązaniu umowy i odczekaniu określonego w umowie czasu trwania zakazu konkurencji, założyła własną spółkę i zaczęła w niej świadczyć usługi konkurencyjne względem byłego pracodawcy, przejmując przy tym jego głównego klienta. Sądy I i II instancji oddaliły powództwo pracodawcy (żądającego przeprosin i odszkodowania), uznając, że czynności konkurencyjne zostały podjęte już po zakończeniu okresu obowiązywania zakazu. Tymczasem Sąd Najwyższy dopatrzył się w sprawie także przejęcia informacji handlowej, w tym list klientów oraz naruszenia zaufania do prokurenta. Uznał zatem, że pozwana była pracownica powinna odpowiadać na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Serwis prawo.pl cytuje fragment ustnych motywów wyroku: „Nie jest tak, że po roku obowiązywania zakazu konkurencji pracownik może ujawnić wszystko, możliwe jest roszczenie pracodawcy po tym czasie. (…) Pozwana zaś musi udowodnić, że wykorzystane informacje wynikają z jej doświadczenia zawodowego, a nie z pozyskania ich u byłego pracodawcy.” (Wyrok Sądu Najwyższego z 25 września 2019 r., III CSK 217/17).

TSUE przeciwko domyślnie zaznaczonym checkboxom

Uzasadniając wyrok w sprawie C-673/17, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiada na pytanie, czy zgoda na zainstalowanie w komputerze użytkownika plików cookie może być skutecznie udzielona przez nieodznaczenie domyślnie zaznaczonego pola wyboru (checkbox). Odpowiedź brzmi: nie. Zdaniem TSUE, „[s]formułowanie wyrazić zgodę powinno jednak podlegać wykładni językowej, zgodnie z którą do wyrażenia zgody niezbędne jest działanie użytkownika. (…) [W]ymóg wskazania woli przez osobę, której dane dotyczą, wyraźnie sugeruje zachowanie czynne, a nie bierne. Tymczasem zgoda udzielona za pomocą zaznaczonego domyślnie okienka wyboru nie oznacza czynnego zachowania użytkownika strony internetowej.” Choć wyrok dotyczy ciasteczek, sądzę, że śmiało można wyciągnąć z niego ogólniejszy wniosek o tym, co zdaniem TSUE jest „wyrażeniem zgody” na stronie internetowej.

Photo by Estée Janssens on Unsplash.