Prawnicze podsumowanie tygodnia [R19T43]

Wybiórczy przegląd aktualności prawniczych z 21 – 25 października 2019 r. (kolejność przypadkowa).

Zbliżają się regulacje dotyczące hulajnóg elektrycznych

Ministerstwo Infrastruktury planuje regulacje dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych. Przepisy mogą nałożyć na hulajnogi ograniczenia konstrukcyjne, na ich użytkowników obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, a na wypożyczalnie – odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo sprzętu. Więcej informacji na stronie „Rzeczpospolitej”. Zmiany być może spowodują wzrost kosztów korzystania z hulajnóg dla użytkowników i wypożyczalni, a w tym kontekście warto przeczytać w „Tygodniku POLITYKA” tekst, z którego wynika, że działające w polskich miastach wypożyczalnie hulajnóg są deficytowe, a utrzymują się z kolejnych zastrzyków gotówki od inwestorów.

Napięcia między „starymi” i „nowymi” sędziami Sądu Najwyższego

W prasie pojawiają się głosy sędziów Sądu Najwyższego wybranych niedawno w budzącej wątpliwości procedurze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy z nich skarżą się, że „starzy” sędziowie separują ich w codziennej pracy i nie w pełni akceptują towarzysko (zob. teksty w „Rzeczpospolitej”: Nowi sędziowie SN nie chcą być poniżani przez kolegów oraz: Powiadomiłem o segregacji w Sądzie Najwyższym – wywiad z Antonim Bojańczykiem) Rzecznik Sądu Najwyższego przyznaje, że istnieje między grupami sędziów dystans.

Sąd nie zgadza się na akt małżeństwa osób tej samej płci

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na odmowę wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa zawartego przez dwie skarżące za granicą. Zdaniem sądu transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci byłaby nie do pogodzenia z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. To doskonały przyczynek do dyskusji o tych zasadach – być może jesteśmy (lub wkrótce będziemy) gotowi na ich zmianę? Uzasadnienie wyroku w sprawie IV SA/Wa 1638/19 dostępne online.

Sąd: kryterium przyjmowania do publicznego żłobka może być szczepienie dziecka

Z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie II SA/Ol 493/19: „(…) uchwała uwzględniająca w procesie rekrutacji do publicznego żłobka kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom ochronnym nie jest aktem dyskryminującym (…). [R]odzice (opiekunowie) odmawiający poddania dzieci ustawowemu obowiązkowi szczepień ochronnych niejako sami je różnicują (…), wobec czego rodzice, którzy odmawiają wykonania ustawowego obowiązku szczepień ochronnych dziecka nie mogą wymagać by były traktowane na równi z tymi, którzy przestrzegają obowiązków ustawowych.”

Raport KIRP: „Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych”

Krajowa Izba Radców prawnych zleciła opracowanie i opublikowała raport mający wskazać małym kancelariom radców prawnych „jak rozwijać swoje praktyki w konkurencyjnym otoczeniu”. Z raportu dowiemy się m.in., że: klienci indywidualni szukają u radców skuteczności i cenią regularne informowanie o przebiegu sprawy; klienci biznesowi oczekują szybkiej reakcji i „rozumienia biznesu”. Autorzy opracowania wskazują też na malejącą rolę poleceń jako źródła pozyskiwania klientów przez prawników, a rosnącą – internetu (w tym mediów społecznościowych). Raport dostępny jest na stronach OIRP (wymagane jest zalogowanie się – przynajmniej w Krakowie).

Photo by Estée Janssens on Unsplash.