Prawnicze podsumowanie tygodnia [R19T42]

Wybiórczy przegląd aktualności prawniczych z 14 – 18 października 2019 r. (kolejność przypadkowa).

Osłabienie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych sprzeciwia się „niekonstytucyjnym przepisom, które zagrażają ochronie tajemnicy” zawodowej. Przy okazji Doradcy Podatkowi zwracają uwagę, że „wymiar sprawiedliwości coraz częściej próbuje wymusić na doradcach złamanie tajemnicy zawodowej w oparciu o art. 180 kodeksu postępowania karnego – co wcześniej nie miało miejsca.” Więcej informacji na stronie KIDP.

Projekt karania „za edukację seksualną”

Do Sejmu trafił projekt zmiany kodeksu karnego przewidujący karę do trzech lat pozbawienia wolności dla tego, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej”. Jest to projekt obywatelski, lecz zdaje się, że sejmowa większość jest mu przychylna.

Choć projektowane przepisy nie odnoszą się do tego wprost, są one wymierzone przeciwko edukacji seksualnej w szkołach: niby jej nie zakazują, a jednak przy odrobinie złej woli mogłyby doprowadzić do skazania organizatora lub nauczyciela prowadzącego taką edukację, zwłaszcza jeżeli powie o kilka słów „za dużo” (bo gdzie leży granica między informowaniem a pochwalaniem?). Uzasadnienie projektu (nr 3751) zasługujące na miano kuriozalnego, można znaleźć na stronie Sejmu.

Przeróbka hymnu narodowego we wzniosłym celu bez kary

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obywatela ukaranego prawomocnie za wykroczenie polegające na przerobieniu słów hymnu narodowego – i jego odśpiewaniu w internecie – tak, by zachęcał uchodźców do przybycia do Polski. (…) Przerobiony fragmenty hymnu brzmiały: „Marsz, marsz, uchodźcy, z ziemi włoskiej do Polski, za naszym przewodem łączcie się z narodem”’; padły też słowa: „Migrantów przyjmiemy”. Dwa sądy uznały to za wykroczenie, bo przetwarzanie słów hymnu jest niedopuszczalne, bez względu na motyw. (…) [Sąd Najwyższy] uchylił wyroki obu sądów i uniewinnił obwinionego.

Fragment powyżej to wyimki z informacji opublikowanej na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Mec. Maciej Bobrowicz w krótkim wywiadzie o oczekiwaniach wobec prawników

„Rzeczpospolita” opublikowała wywiad z Mec. Maciejem Bobrowiczem. Prezes KRRP wspomina o: zmianie w sposobie, w jaki klienci szukają prawników (odejście od poleceń na rzecz poszukiwania w internecie) i ich oczekiwania wobec prawników (kompetencje miękkie: komunikacja i relacje z klientem, umiejętność negocjowania zamiast wyboru procesu jako jedynej metody zakończenia sporu). Wywiad znaleźć można na stronie „Rzeczpospolitej” – jest tak krótki, że pozostawia pewien niedosyt: zdaje się nawet, że poprzednie zdanie wyczerpująco go streszcza.

Radcowie prawni i adwokaci z szerszymi uprawnieniami w sprawach własności przemysłowej

Sejm i Senat przyjęły Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – prawo własności przemysłowej, która rozszerza uprawnienia radców prawnych i adwokatów do reprezentowania stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym (zmiana w art. 236 pwp) o zastępowanie w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Ustawa dostępna np. na stronie Senatu.

Photo by Estée Janssens on Unsplash.